Prípravok na zvýšenie pH vody

5,00  s DPH

Prípravok na zvýšenie pH bazénovej vody

Ideálna hodnota pH vody v bazéne alebo vírivke je 7,0. Pokiaľ pH vody opustí vymedzenú oblasť 6,8-7,2, dochádza k zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby dezinfekčných prípravkov. Pri nízkom pH (pH < 6,5) korodujú kovové časti a rýchlejšie blednú farby plastov a fólií v bazéne. Pri vysokom pH (pH > 7,5) dochádza k zakaleniu vody a tvorbe rias. Môže tiež dôjsť k podráždeniu očných spojiviek a pokožky. Balenie 1 kg

Vlastnosti

Prípravok MPT pH PLUS je jemný biely prášok, málo rozpustný vo vode. Vodný roztok prípravku pH plus reaguje zásadito a preto sa s ním ľahko zvyšuje pH vody.

Dávkovanie

100g prípravku pH plus na 10m³ vody zvýši hodnotu pH bazénovej vody o 0,1. Odmerané množstvo prípravku dávkujte do nádoby s vodou, rozmiešajte a pridajte do bazénovej vody. Dávkovanie vykonávajte pri zapnutej cirkulácii.

Dôležité upozornenie:

Dôležité odporúčania : pH-Plus pridávajte postupne blízko výtlačných trysiek (prívod vody do bazéna ) alebo na niekoľkých miestach bazéna.
Nedávajte pred filter.
Zložky : sodium carbonat a sodium bicarbonate.

Bezpečnostné upozornenie pre koncentrovaný výrobok :
R 36 Dráždi oči.
S 1/2 Držať zatvorené a mimo dosahu detí.
S 22 Nevdychovať prach.
S 26 V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a
vyhľadať lekára. Nemiešať s inými chemikáliami. Neprehĺtať.
Výrobca:
Bayrol Chemische Fabrik GmbH
Lochhamer strasse 29
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:
EKVIP s.r.o.
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava
Tel. 02/54653833, Fax 02/54653832

Ďalšie informácie

Technická špecifikácia

.

Objem

500 ml

Dávkovanie

30 ml / liter vody

Záruka

podľa záručných podmienok

Nákupný košík
Prípravok na zvýšenie pH vody
5,00  s DPH