Zľava

Prípravok na šokovanie a dezinfekciu vody Chlorifix

Original price was: 22,00 €.Current price is: 19,00 €. s DPH

Chlorifix – šokový práškový chlór

Chlorifix pôsobí rýchlo proti baktériám, hubám a vírusom v bazénovej vode a rozkladá organické nečistoty. pH neutrálne granule Chlorifix neobsahujú kalcium, nezanechávajú usadeniny ani nezanášajú filtre. Použitie : Tento výrobok sa môže používa iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku. Hodnota pH by mala by v rozmedzí 7,0-7,4. Úvodná dávka a následné týždenné dávky: 50 g Chlorifix / 10 m3
vody. Kalná voda: 200 g Chlorifix / 10 m3 vody. Bazény znečistené riasami : 200 g Chlorifix a 250 ml Desalgin / 10 m3 vody. Chlorifix pridávajte pre lepšie premiešanie vždy v blízkosti prívodu vody počas chodu čerpadla, najlepšie večer po kúpaní. Dôležité odporúčania : Aby sa predišlo vyblednutiu plastových alebo natieraných bazénov, pred nadávkovaním Chlorifix-u do bazénu rozpustite Chlorifix vo vode v plastovom vedierku. Ak sa bazén vemi často používa
alebo v prípade silného dažža alebo vysokých teplôt alebo ak je bazén klzký zvýšte počet dávok až na dvojnásobok. Tvorbe rias predídete pravidelným používaním Desalgin alebo Desalgin-Jet. Zložky : prípravok obsahuje sodiumdichloroisocyanurate.

Dôležité informácie

Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku.

Bezpečnostné pokyny pre koncentrovaný výrobok :
R 22: Škodlivý ak sa prehltne. R 31: V prípade styku s kyselinami vzniká toxický plyn. R 36/37: Dráždi oči a dýchacie cesty. S 1/2: Držať zatvorené a mimo dosahu detí. S 8: Udržiava nádobu suchú.
S 26: V prípade kontaktu s očami okamžite vymy dostatočným množstvom vody a vyhľadať lekára.
S 46: V prípade prehltnutia okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo etiketu.
Pozor ! Nepoužíva spoločne s inými výrobkami, obzvláš ťnemieša s inými chlórovými výrobkami, môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Nikdy nedáva do dávkovacích zariadení. Držať mimo zápalných zdrojov, horavých látok a ohňa. Nepožívať.
Výrobca:
Bayrol Chemische Fabrik GmbH
Lochhamer strasse 29
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:
EKVIP s.r.o.
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47
Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832

Ďalšie informácie

Technická špecifikácia

.

Objem

500 ml

Dávkovanie

30 ml / liter vody

Záruka

podľa záručných podmienok

Nákupný košík
Prípravok na šokovanie a dezinfekciu vody Chlorifix
Original price was: 22,00 €.Current price is: 19,00 €. s DPH