Tekutý pH mínus

46,00  s DPH

Bayrol pH – Mínus Domestic 14,9%

Účinný prípravok na plynulé znižovanie pH vody. Tekutý prípravok pH minus liq. dávkujte výhradne pomocou automatických dávkovacích systémov. Použitie: Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku. Hodnota pH by sa mala udržovať na úrovni 7,0-7,4, aby bola
zaručená účinná dezinfekcia a aby bola bazénová voda pre pokožku príjemná. Použitie prostredníctvom automatického dávkovacieho systému: Koncentrovaný roztok pHMinus je pripravený na priame použitie a mal by sa používať len spolu s automatickou meracou a dávkovacou jednotkou (napr. Bayrol Poolmanager). pH-Minus sa dávkuje priamo z nádoby pomocou špeciálnych dávkovacích čerpadiel. Zníženie hodnoty pH: Na zníženie hodnoty pH o 0,1, pridajte 3 l pH-Minus liq./ 100 m3 vody. Dôležité odporúčania: pH-Minus liq. je pripravený na priame použitie a preto je neprípustné ho riediť! Dodržujte pokyny výrobcu dávkovacieho systému. Ak sa pH-Minus pridáva ručne, vždy dbajte na bezpečnostné pokyny. Obsahuje: 14,9%-nú kyselinu sírovú.

Dôležité informácie

Tento výrobok sa môže používať iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku.

Bezpečnostné pokyny pre koncentrovaný výrobok :
R 35: Spôsobuje vážne popáleniny.
S 1/2: Držať zatvorené a mimo dosahu detí.
S 26: V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a vyhľadať lekára.
S 28: Po kontakte s pokožkou okamžite opláchnuť dostatočným množstvom vody.
S 30: Nikdy nepridávať vodu do výrobku.
S37/39: Použiť vhodné rukavice a ochranu očí a tváre.
S 45: V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to
možné, ukážte nálepku). Neprehĺtať.
Nemiešať s inými chemikáliami.
Výrobca:
Bayrol Chemische Fabrik GmbH
Lochhamer strasse 29
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:
EKVIP s.r.o.
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47
Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832

Ďalšie informácie

Technická špecifikácia

.

Objem

500 ml

Dávkovanie

30 ml / liter vody

Záruka

podľa záručných podmienok

Nákupný košík
Tekutý pH mínus
46,00  s DPH