Prípravok na zníženie pH vody

6,50  s DPH

Prípravok na zníženie pH bazénovej vody

Ideálna hodnota pH vody v bazéne alebo vírivke je 7,0. Pokiaľ pH vody opustí vymedzenú oblasť 6,8-7,2, dochádza k zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby dezinfekčných prípravkov. Pri nízkom pH (pH < 6,5) korodujú kovové časti a rýchlejšie blednú farby plastov a fólií v bazéne. Pri vysokom pH (pH > 7,5) dochádza k zakaleniu vody a tvorbe rias. Môže tiež dôjsť k podráždeniu očných spojiviek a pokožky. Balenie 1,6 kg

Vlastnosti

Prípravok MPT pH MINUS je vo forme nažltlých perličiek, dobre rozpustných vo vode. Vodný roztok prípravku pH mínus reaguje kyslo a preto sa s ním ľahko znižuje pH vody.

Dávkovanie

Ako znížiť hodnotu pH v bazéne? 100g prípravku pH minus na 10m³ vody zníži hodnotu pH bazénovej vody o 0,1. Odmerané množstvo prípravku dávkujte do nádoby s vodou, rozmiešajte a pridajte do bazénovej vody. Dávkovanie vykonávajte pri zapnutej cirkulácii.

Dôležité upozornenie:

Bezpečnostné upozornenie pre koncentrovaný výrobok :
R 37: Dráždi dýchacie cesty. R 41: Nebezpečie vážneho poškodenia zraku. S 1/2: Držať zatvorené a mimo
dosahu detí. S 26: V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a vyhľadať lekára.
S 28: Po kontakte s pokožkou okamžite opláchnu dostatočným množstvom vody. S 37/39: Pri práci použi
vhodné rukavice a ochranu očí a tváre. S 46: V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to
možné, ukážte nálepku). Nemieša s inými chemikáliami. Neprehĺtať.
Výrobca:
Bayrol Chemische Fabrik GmbH
Lochhamer strasse 29
D-82152 Planegg, Nemecko

Dovozca:
EKVIP s.r.o.
Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava 47

Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832

 


žieravina

 

Ďalšie informácie

Technická špecifikácia

.

Objem

500 ml

Dávkovanie

30 ml / liter vody

Záruka

podľa záručných podmienok

Nákupný košík
Prípravok na zníženie pH vody
6,50  s DPH